Geen producten (0)
Geen producten (0)
1 2 3 4 5
 

Zomerbreiweek HANDVERVEN en MACHINEBREIEN

€ 890,00 (inclusief btw 21%)
Op voorraad
Specificaties
Productcode STR-24-Zomerbreiweek-VERVENenBREIEN-890
Docent Maartje Boer en Loret Karman
Locatie Fort Willemweg 13, Maastricht
Omschrijving

“Missoni in het kwadraat”

[english text available below]

Het beste van handverven en machinebreien in één zomerbreiweek.

 

Nu met vroegboekkorting €890

Een unieke combinatie in één zomerse breiweek van het verven van garens en de toepassing in gebreide stoffen. Deelnemers leren eerst de basis van het verven en het machinebreien. Vervolgens wordt de basiskennis toegepast en verbreed met meer specialistische verf- en breitechnieken. Tijdens de breiweek wissel je steeds tussen de verfbaden en de breimachines, zodat je het resultaat van je eigen geverfde garens direct kunt zien in diverse breisteken. Naast het lesprogramma maak je in deze 5 intensieve dagen een begin aan een eigen inspirerend project, waar je thuis aan verder kunt werken.

Verftechnieken die aan bod komen: het verven volgens recept, dip-dye, space-dye, afbinden, sockblanks.

Breitechnieken die worden behandeld: basiskennis machinebreien, sierdraden inweven, intarsia, jacquard.

Docenten Maartje Boer van STRIKKS en Loret Karman van de Amsterdamse Steek hebben gezamenlijk een bijzonder lesplan ontwikkeld. Er wordt nog maar weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het verven van garens en het directe effect ervan in breiwerk door middel van de breimachine. Het is een snelle manier van werken. De cursisten gaan vol inspiratie en nieuwe ideeën naar huis met een gebreid stalenboek met verftechnieken.

Het programma is tevens geschikt voor deelnemers die de basis van het machinebreien en/of handverven al beheersen. Neem even contact op; het programma wordt dan in overleg met jou gepersonaliseerd.

 

Wanneer en Waar

maandag 12 t/m vrijdag 16 augustus 2024
In de studio van STRIKKS in Maastricht.

Een leerzame en inspirerende zomerbreiweek

We werken dagelijks van 10:00-17:00 uur
Op woensdagavond organiseren we een pizza-avond!

Handverven én machinebreien

Deze zomerbreiweek is voor iedereen die zin heeft in een inspirerende breiweek. Ervaren of niet-ervaren breiers zijn welkom. Je hebt niet veel voorkennis nodig; als je kunt handbreien (opzetten en afkanten, rechts en averechts breien) is deze week perfect voor jou.

Van machinebreien is geen kennis nodig, want we leren je een aantal basistechnieken. Maar als je dat al kunt, dan is dat meegenomen en kun je snel verder.

En ook als je al een ster in breien bent, kun je je laten inspireren door de mogelijkheden die de combinatie van breien en verven biedt om een andere kijk op de breitechniek te vinden.

 

Wat is in de prijs inbegrepen

 • alle workshops;
 • 5 dagen begeleiding van 2 docenten;
 • Materialenpakket ter waarde van €90 (wol, garens, verfstoffen) en gebruik van de breimachines;
 • 5x lunch (vegetarisch), 1x pizza-avond;
 • koffie, thee, sap, fruit

Wat kost de zomerbreiweek

€1075
Nu met vroegboekkorting €890

Je kunt kiezen om eerst een aanbetaling te doen van €400. Het resterende bedrag betaal je in juni 2024, na ontvangst van de factuur.

Aantal deelnemers

10-14 deelnemers

Overnachting

Je kunt op verschillende manieren overnachten in Maastricht. We hebben een lijst met tips van fijne hotels, Airbnb's, campings, camperplaatsen. Je vindt deze op de contactpagina op de plattegrond.

 

(Wordt nog aangevuld...) Wat neem je mee

 • 
notitieboek en notitiemateriaal
 • 
fotocamera/telefoon/ipad om foto’s te maken

 • plakband, nietmachine, paperclips, schaar

 • labels
 • lege jampotten

 

Heb je nog vragen over de zomerbreiweek?

Neem gerust contact met ons op!

De kleine lettertjes
Tot 45 dagen voor aanvang van de cursus is het mogelijk om kosteloos en zonder opgaaf van reden te annuleren. Je krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Bij annuleren tot 30 dagen voor aanvang van de cursus ontvang je de helft van het cursusgeld retour. Wij zullen het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na annulering terugstorten. Bij minder dan 30 dagen voor aanvang van de cursus is annuleren (en dus een terugbetaling), ook niet bij overmacht, niet meer mogelijk. Wel kun je een andere deelnemer in jouw plaats laten gaan.


The best of hand dyeing and machine knitting in one summer knitting week

 

Now with early bird discount €890

A unique combination in one summer knitting week of yarn dyeing and application in knitted fabrics. Participants first learn the basics of dyeing and machine knitting. The basic knowledge is then applied and broadened with more specialist dyeing and knitting techniques. During the week you always switch between the dye baths and the knitting machines, so that you can immediately see the result of your own dyed yarns in various knitting stitches. In addition to the lesson program, during these 5 intensive days you will start your own inspiring project, which you can continue working on at home.

Dyeing techniques covered: dyeing according to recipe, dip-dye, space-dye, tying, sock blanks.

Knitting techniques covered: basic knowledge of machine knitting, weaving decorative threads, intarsia, jacquard.

Teachers Maartje Boer from STRIKKS and Loret Karman from de Amsterdamse Steek have jointly developed a special lesson plan. Little use is made of the possibilities of dyeing yarns and its direct effect in knitting using the knitting machine. It is a fast way of working. The students go home full of inspiration and new ideas with a knitted sample book with dyeing techniques.

The program is also suitable for participants who already master the basics of machine knitting and/or hand dyeing. Please contact us; the program will then be personalized in consultation with you.

 

Where and When

Monday 12 to Friday 16 August 2024
At the inspiring STRIKKS studio in Maastricht.

An educational and inspiring summer knitting week

We work daily from 10:00 AM to 5:00 PM
On Wednesday evening we have pizza night!

Hand dyeing and machine knitting

This summer knitting week is for everyone who enjoys an inspiring knitting week. Experienced or non-experienced knitters are welcome.

You don't need much prior knowledge; if you can hand knit (cast on and bind off, knit and purl) this week is perfect for you. No knowledge of machine knitting is required, because we will teach you a number of basic techniques. But if you can already do that, then that's a bonus and you can move on quickly.

And even if you are already a knitting star, you can be inspired by the opportunities that the combination of knitting and dying offers you to find a different view on knitting technique.

 

What is included in the price

 • all workshops;
 • 5 days of guidance from 2 teachers;
 • Material package worth €90 (wool, yarns, dyes) and use of the knitting machines;
 • 5x lunch (vegetarian), 1x pizza evening;
 • coffee, tea, juice, fruit

How much does the summer knitting week cost?

€1075
Now with early bird discount €890

You can choose to make a down payment of €400. You will pay the remaining amount in June 2024, after receiving the invoice.

Number of participants

10-14 participants

Overnight stay

You can spend the night in Maastricht in different ways. We have a list of tips for nice hotels, Airbnbs, campsites and camper sites. You will find this on the contact page on the map.

 

(To be added...) What do you take with you?

 • notebook and note material
 • camera/phone/ipad to take photos
 • adhesive tape, stapler, paper clips, scissors
 • labels
 • empty jars

 

Do you have any questions about the summer knitting week?

Please contact us!


The small imprint
It is possible to cancel free of charge and without giving any reason up to 45 days before the start of the course. You will then be credited with the full order amount. If you cancel up to 30 days before the start of the course, you will receive half of the course fee back. We will refund the amount due within 14 days after cancellation. Cancellation (and therefore a refund) is no longer possible if less than 30 days before the start of the course, even in the event of force majeure. You can, however, let another participant go in your place.

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op 'Ja' te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.