Geen producten (0)
Geen producten (0)
19-23 aug
Zomerbreiweek Zomerbreiweek Zomerbreiweek Zomerbreiweek
1 2 3 4
 

Zomerbreiweek KLEUR en TEXTUUR van Maastricht

€ 1.025,00 (inclusief btw 21%)
Op voorraad
Specificaties
Productcode STR-24-Zomerbreiweek-KLEURenTEXTUUR
Omschrijving

“De kleuren en texturen van Maastricht”

[english text below]

Het beste van handbreien en machinebreien in één zomerbreiweek.

De zomerse breiweek is een feest wat we samen met Loret Karman van de Amsterdamse Steek organiseren. Voor de derde maal een inspirerende zomerbreiweek volledig gericht op het breien van kleur en texturen.

We nemen je mee op ontdekkingstocht door de stad Maastricht, naar plekken die je nog niet kent maar die deze historische stad zo kleurrijk maken.

We beloven je een energieke inspiratieweek bomvol creativiteit, nieuwe technieken, inzichten en ideeën!

Tijdens de excursies laten we je de kleuren en de texturen van de stad zien. We leren je op een andere manier te kijken. Dat wat je ziet vertalen we naar breisteken, texturen en kleuren.

Je documenteert je onderzoek door middel van foto’s, materialen, kleur en breiwerk.

Je gaat naar huis met een hele stapel gebreide proeven. Dit kan dan bijvoorbeeld de basis vormen voor verdere ideeën die je thuis kunt uitwerken, of verwerken in een gebreid kledingstuk.

Wanneer en Waar

maandag 19 t/m vrijdag 23 augustus 2024
Onze dagelijkse uitvalsbasis is de studio van STRIKKS in de buurt van het centrum van Maastricht.

Een leerzame en inspirerende zomerbreiweek

We werken dagelijks van 10:00-17:00 uur
We beginnen de dag met een excursie ergens in de stad. Onder leiding van Loret, Maartje of een gids neem je al wandelend en breiend de omgeving in je op en je legt deze vast.

Tijdens de excursies leer je allerlei bijzondere handbreisteken om de kleuren en de texturen van de stad Maastricht te vangen in gebreide proeven. Terwijl we op ons klapstoeltje zitten, oefenen we de technieken.

De excursies duren ca. 1,5 uur en daarna gaan we terug naar onze uitvalsbasis. Daar werk je de ideeën die je opdoet uit. Er zijn allerlei breigarens, breimachines en kleurmaterialen beschikbaar voor het maken van je gebreide proeven. Je kunt je inspiratie uitwerken in handgebreide proeven, maar er staan ook breimachines klaar om je snel verder te helpen. In de middagen zijn de workshops meer gericht op breimachinetechnieken. Je bent vrij om daaraan deel te nemen of om door te werken op de ideeën uit de andere workshops.

Op woensdagavond organiseren we een pizza-avond!

Handbreien én machinebreien

Deze zomerbreiweek is voor iedereen die zin heeft in een inspirerende breiweek. Ervaren of niet-ervaren breiers zijn welkom. Je hebt niet veel voorkennis nodig; als je kunt handbreien (opzetten en afkanten, rechts en averechts breien) is deze week perfect voor jou.

Van machinebreien is geen kennis nodig, want we leren je een aantal basistechnieken. Maar als je dat al kunt, dan is dat meegenomen en kun je snel verder.

En ook als je al een ster in breien bent, kun je je laten inspireren door de mogelijkheden die de stad Maastricht je biedt om een andere kijk op de breitechniek te vinden.

De excursies zijn wandelingen in de stad of zeer nabije omgeving. We gaan regelmatig zittend breien, maar je moet in staat zijn om een stadswandeling te maken.

Wat is in de prijs inbegrepen

 • 8 workshops, 4 rondleidingen;
 • 5 dagen begeleiding van 2 docenten;
 • alle excursies;
 • Materialenpakket ter waarde van €40 (wol, garens, oefenmateriaal) en gebruik van de breimachines;
 • 5x lunch (vegetarisch), 1x pizza-avond;
 • koffie, thee, sap, fruit

Wat kost de zomerbreiweek

€1025

Je kunt kiezen om eerst een aanbetaling te doen van €500. Het resterende bedrag betaal je in juni 2024, na ontvangst van de factuur.

Aantal deelnemers

10-14 deelnemers

Overnachting

Je kunt op verschillende manieren overnachten in Maastricht. We hebben een lijst met tips van fijne hotels, Airbnb's, campings, camperplaatsen. Je vindt deze op de contactpagina op de plattegrond.

 

Wat neem je mee

 • brei-etui met breipennen 2,5/3/3,5/4mm
 • 
notitieboek en notitiemateriaal
 • 
fotocamera/telefoon/ipad om foto’s te maken

 • plakband, nietmachine, paperclips, schaar

 • en indien je in het bezit bent ervan: OV-kaart, Museumkaart


Is deze week precies hetzelfde als vorig jaar?

We gaan grotendeels andere locaties bezoeken en andere breitechnieken onderzoeken. Er zal hier en daar wat overlap zijn met de workshops die we gaven in augustus 2023. 

Heb je nog vragen over de zomerbreiweek?

Neem gerust contact met ons op!

De kleine lettertjes
Tot 45 dagen voor aanvang van de cursus is het mogelijk om kosteloos en zonder opgaaf van reden te annuleren. Je krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Bij annuleren tot 30 dagen voor aanvang van de cursus ontvang je de helft van het cursusgeld retour. Wij zullen het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na annulering terugstorten. Bij minder dan 30 dagen voor aanvang van de cursus is annuleren (en dus een terugbetaling), ook niet bij overmacht, niet meer mogelijk. Wel kun je een andere deelnemer in jouw plaats laten gaan.


The best of hand knitting and machine knitting in one summer knitting week

The summer knitting week is a party that we organize together with Loret Karman of the de Amsterdamse Steek. For the third time an inspiring summer knitting week completely focused on knitting color and textures.

We take you on a discovery tour through the city of Maastricht, to places that you have not yet known but that make this historic city so colorful.

We promise you an energetic inspiration week full of creativity, new techniques, insights and ideas!

During the excursions we will show you the colors and textures of the city. We teach you to look in a different way. We translate what you see into knitting stitches, textures and colors.

You document your research through photos, materials, color and knitting. You will go home with a whole pile of knitted samples. This can, for example, form the basis for further ideas that you can develop at home or incorporate into a knitted garment.

Where and When

Monday 19 to Friday 23 August 2024.
Our daily base is the STRIKKS studio near the center of Maastricht.

An educational and inspiring summer knitting week

We work daily from 10:00 AM to 5:00 PM

We start the day with an excursion somewhere in the city. Under the guidance of Loret, Maartje or a guide, you will take in the surroundings while walking and knitting and record them.

During the excursions you will learn all kinds of special hand-knitting stitches to capture the colors and textures of the city of Maastricht in knitted tests. While we sit on our folding chair, we practice the techniques.

The excursions last approximately 1.5 hours and then we return to our base. There you work out your ideas. There are all kinds of knitting yarns, knitting machines and coloring materials available for making your knitted samples. You can develop your inspiration in hand-knitted tests, but there are also knitting machines ready to help you quickly. In the afternoons the workshops are more focused on knitting machine techniques. You are free to participate or to continue working on the ideas from the other workshops.

On Wednesday evening we have pizza night!

Hand knitting and machine knitting

This summer knitting week is for everyone who enjoys an inspiring knitting week. Experienced or non-experienced knitters are welcome.

You don't need much prior knowledge; if you can hand knit (cast on and bind off, knit and purl) this week is perfect for you. No knowledge of machine knitting is required, because we will teach you a number of basic techniques. But if you can already do that, then that's a bonus and you can move on quickly. And even if you are already a knitting star, you can be inspired by the opportunities that the city of Maastricht offers you to find a different view on knitting technique.

The excursions are walks in the city or very nearby area. We regularly knit while sitting, but you should be able to take a city walk.

 

What is included in the price

 • 8 workshops, 4 guided tours;
 • 5 days of guidance from 2 teachers;
 • all excursions;
 • Materials package worth €40 (wool, yarn, practice material) and use of the knitting machines;
 • 5x lunch (vegetarian), 1x pizza evening;
 • coffee, tea, juice, fruit

How much does the summer knitting week cost?

€1025

You can choose to make a down payment of €500. You will pay the remaining amount in June 2024, after receiving the invoice.

Number of participants

10-14 participants

Overnight stay

You can spend the night in Maastricht in different ways. We have a list of tips for nice hotels, Airbnbs, campsites and camper sites. You will find this on the contact page on the map.

 

What do you take with you?

 • knitting case with knitting pins 2.5/3/3.5/4mm
 • notebook and note material
 • camera/phone/ipad to take photos
 • adhesive tape, stapler, paper clips, scissors
 • and if you are in possession of one: OV card, Museum card

 

Any questions about the summer knitting week?

Please contact us!


The small imprint
It is possible to cancel free of charge and without giving any reason up to 45 days before the start of the course. You will then be credited with the full order amount. If you cancel up to 30 days before the start of the course, you will receive half of the course fee back. We will refund the amount due within 14 days after cancellation. Cancellation (and therefore a refund) is no longer possible if less than 30 days before the start of the course, even in the event of force majeure. You can, however, let another participant go in your place.

 

Ook interessant

€ 185,00

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op 'Ja' te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.